Znajdź na stronie

LogowanieKontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G.G. Gorczyckiego w Chełmnie

ul. Świętojerska 3
86-200 Chełmno
tel./fax.:

(056) 676-06-04

Kom. 601-227-132

NIP: 875-10-17-910

Regon: 000277546

sekretariat@psmchelmno.pl

dyrektor@psmchelmno.pl

ksiegowosc@psmchelmno.pl

www.psmchelmno.pl

ZAPISY DO SZKOŁY MUZYCZNEJ

Witamy Cię serdecznie i zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają: Kwestionariusz - Zgłoszenie wpisu (dostępne również w sekretariacie szkoły) od 1 marca do 26 maja.

O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia:

- o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat,

- o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat

26 i 27 maja 2022 r. o godz. 16.30 odbędą się przesłuchania kandydatów

pod kątem badania przydatności polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych i predyspozycji do gry na danym instrumencie.

- Dyrektor Szkoły na podstawie wyniku kwalifikującego, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatów do szkoły.

- Dyrektor Szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

- Kandydaci którzy w danym roku szkolnym zostali zakwalifikowani do nauki w Szkole i nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc, mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły w roku następnym przystępując ponownie do badania przydatności.

Wymagane dokumenty:

- Kwestionariusz (Zgłoszenie wpisu)

- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej.

- Deklaracja rodziców

- Klauzula zgody na rozpowszechnianie wizerunku.


.....................................................................................

 

R E K R U T A C J A

rok szkolny 2022/2023

Dyrektor

Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

im. G. G. Gorczyckiego

w Chełmnie

ogłasza zapisy dzieci chętnych do nauki gry na instrumentach muzycznych

w następujących specjalnościach:

FORTEPIAN, SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, AKORDEON, GITARA,

KLARNET, SAKSOFON, FLET, TRĄBKA, PUZON, PERKUSJA.

 

Wiek kandydatów:

do 6-letniego cyklu kształcenia   -  6 do 10 lat.

do 4-letniego cyklu kształcenia   -  8 do 16 lat.


Badanie uzdolnień muzycznych obejmuje:

 • sprawdzenie uzdolnień muzycznych

 • sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki na określonym instrumencie

Zakres badania kandydata obejmuje:

 • słuch wysokościowy

 • poczucie rytmu

 • pamięć muzyczną

 • koordynację ruchową

Badanie kandydata polega na:

 • zaśpiewaniu dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata

 • powtarzaniu głosem usłyszanych dźwięków granych przez nauczyciela

 • powtarzaniu głosem krótkiej melodii zagranej przez nauczyciela

 • powtarzaniu przez klaskanie rytmu zaprezentowanego przez nauczyciela

 • rozpoznawaniu ilości dźwięków zagranych przez nauczyciela

 • rozpoznawaniu wysokości podanych dwóch dźwięków

 • wyklaskaniu rytmu zagranej melodii przez nauczyciela


 

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

w Chełmnie, ul. Świętojerska 3, tel. (56) 676 06 04

 

RODZICE!

SKORZYSTAJCIE Z SZANSY ROZWOJU DLA SWOICH DZIECI

 

Nauczanie zdalne

Facebook

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

e-Dziennik

Nieobecność Nauczycieli