Nieobecności:

 

Nauczyciel

Nieobecność

Od:

Do:

.

.05.2022 r. (cz.)

.05.2022 r. (.)

.

.05.2022 r. (wt.)

.05.2022 r. (.)

.

.05.2022 r. (.)

.05.2022 r. (.)

.

.05.2022 r. (.)

.05.2022 r. (.)

.

.05.2022 r. (.)

.05.2022 r. (.)

.

.05.2022 r. (.)

.05.2022 r. (.)

.

.05.2022 r. (.)

.05.2022 r. (.)