Znajdź na stronie

LogowanieKontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G.G. Gorczyckiego w Chełmnie

ul. Świętojerska 3
86-200 Chełmno
tel./fax.:

(056) 676-06-04

Kom. 601-227-132

NIP: 875-10-17-910

Regon: 000277546

sekretariat@psmchelmno.pl

dyrektor@psmchelmno.pl

ksiegowosc@psmchelmno.pl

www.psmchelmno.pl

Chełmno, dn. 18 marca 2021 r.

KOMUNIKAT

Dyrektora PSM I st. w Chełmnie, w sprawie czasowego ograniczenia zajęć, spowodowanego bieżącą sytuacją epidemiologiczną w kraju

W związku z komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej w odniesieniu do szkół artystycznych utrzymany w mocy pozostanie § 2b ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z przebiegiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 zalecam ograniczenie zajęć stacjonarnych w trybie hybrydowym do niezbędnego minimum.

Zajęcia w trybie hybrydowym i konsultacje będą mogły odbywać się  tylko w uzasadnionych przypadkach, za ponowną zgodą rodziców, nauczyciela oraz dyrektora szkoły.

Ograniczenie zajęć obowiązywać będzie od 22 marca do 18 kwietnia 2021 roku.

Mieczysław Żelazko

Dyrektor Szkoły

..........................................................................................................................................

Regulamin

realizacji zajęć i innych zadań związanych ze zdalnym nauczaniem

w PSM I stopnia im. G.G. Gorczyckiego

w Chełmnie

.........................................................................................................................

W związku z obecną sytuacją

proszę o korzystanie z materiałów w ramach edukacji na odległość

(nauczanie zdalne - ogłoszenia)

oraz obserwowanie ogłoszeń dla uczniów.

.........................................................................................................................

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

 

Nauczanie zdalne

Facebook

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

e-Dziennik

Nieobecność Nauczycieli