Znajdź na stronie

LogowanieKontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G.G. Gorczyckiego w Chełmnie

ul. Świętojerska 3
86-200 Chełmno
tel./fax.:

(056) 676-06-04

Kom. 601-227-132

NIP: 875-10-17-910

Regon: 000277546

sekretariat@psmchelmno.pl

dyrektor@psmchelmno.pl

ksiegowosc@psmchelmno.pl

www.psmchelmno.pl

 

PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH - PSM I ST. W CHEŁMNIE

rok szkolny 2021/2022

 

C Y K L    S Z E Ś C I O L E T N I

Klasa

Przedmiot

Dni tygodnia

Godziny

Nauczyciel

Sala

 

I

 

kształcenie słuchu, rytmika

poniedziałek

wtorek

czwartek

czwartek

14.00 - 15.35 A

15.40 - 17.15 B

14.00 - 14.45 A

16.30 - 17.15 B

 

K. Więckowska

 

 

0-4

 

II

 

kształcenie słuchu, rytmika i zespół wokalno-rytmiczny

poniedziałek

wtorek

czwartek

piątek

15.40 - 17.15 A

14.00 - 15.35 B

14.50 - 16.25 B

15.40 - 17.15 A

 

K. Więckowska

 

 

0-4

 

III

 

kształcenie słuchu, rytmika i zespół rytmiczny

poniedziałek

wtorek

czwartek

piątek

17.20 - 18.55 A

17.20 - 18.55 B

17.20 - 18.55 B

14.00 - 15.35 A

 

K. Więckowska

0-4

 

IV

kształcenie słuchu

audycje muzyczne

kształcenie słuchu

wtorek

czwartek

czwartek

16.00 - 16.45

15.45 - 16.30

16.35 - 17.20

 

M. Ronek-Koślińska

 

I-4

 

V

kształcenie słuchu

kształcenie słuchu

audycje muzyczne

wtorek

czwartek

czwartek

15.10 - 15.55

17.25 - 18.10

18.15 - 19.00

 

M. Ronek-Koślińska

 

I-4

 

 

VI

kształcenie słuchu (B)

audycje muzyczne (B)

kształcenie słuchu (A)

audycje muzyczne (A)

kształcenie słuchu (A)

kształcenie słuchu (B)

wtorek

wtorek

wtorek

wtorek

czwartek

czwartek

16.50 - 17.35

17.40 - 18.25

18.30 - 19.15

19.20 - 20.05

14.55 - 15.40

19.05 - 19.50

 

 

M. Ronek-Koślińska

 

 

I-4

 

C Y K L    C Z T E R O L E T N I

Klasa

Przedmiot

Dni tygodnia

Godziny

Nauczyciel

Sala

I

 

kształcenie słuchu

kształcenie słuchu

wtorek

czwartek

15.30 - 16.15

16.00 - 16.45

G. Łazicka

II-9

 

II

kształcenie słuchu

audycje muzyczne

kształcenie słuchu

wtorek

wtorek

czwartek

17.30 - 18.15

18.15 - 19.00

19.15 - 20.00

 

G. Łazicka

 

II-9

 

 

III

kształcenie słuchu

kształcenie słuchu

audycje muzyczne

wtorek

czwartek

czwartek

16.40 - 17.25

16.50 - 17.35

17.35 - 18.20

 

G. Łazicka

 

II-9

 

IV

kształcenie słuchu

audycje muzyczne

audycje muzyczne

wtorek

wtorek

czwartek

19.05 - 19.50

19.50 - 20.35

18.25 - 19.10

 

G. Łazicka

 

II-9

 

CHÓR – środa, godz.:

- zespół wokalny

- głos I

- głos II i III

- wspólna próba wszystkich głosów.

dotyczy klas: IV, V i VI cyklu sześcioletniego oraz II, III i IV cyklu czteroletniego

 

Nauczanie zdalne

Facebook

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

e-Dziennik

Nieobecność Nauczycieli